SPRACOVANIE ZELENINY

Uskladnenú koreňovú zeleninu pre vás radi spracujeme. Spoločnosť AGREL s.r.o. využíva najkvalitnejšiu a najmodernejšiu technológiu a stroje na triedenie, čistenie, pranie, balenie, šúpanie a vákuovanie zeleniny.

.
UMÝVANIE, TRIEDENIE, ČISTENIE, BALENIE ZELENIY

Dlhodobo uskladnenú koreňovú zeleninu dokážeme podľa požiadaviek našich klientov (pestovateľov, veľkoobchodných spoločností, obchodných a potravinárskych reťazcov) spracovať a zabaliť do malospotrebiteľských alebo veľkospotrebiteľkých balení.

ĆISTENIE A VÁKUOVANIE ZELENINY

Našu ponuku sme rozšírili aj o sortiment šúpanej a vákuovanej zeleniny pre gastronomické prevádzky. Vákuovanie predstavuje špeciálny spôsob balenia, pri ktorom ostáva zelenina čerstvá a šťavnatá priemerne 2-násobne dlhšie. Vákuovanie zeleniny je spôsob, ako predísť rýchlemu pokazeniu, zachovaniu vitamínov, nutričných hodnôt a prirodzenej chuti zeleniny.

 

Galéria: