DLHODOBÉ SKLADOVANIE ZELENINY A OVOCIA V ULO SKLADOCH

Naša spoločnosť disponuje skladovou ULO kapacitou 6000 ton. Dlhodobo uskladniť si u nás môžu zákazníci koreňovú zeleninu a ovocie počas celého roka, ako v sezónnom, tak aj mimosezónnom období.

Celý systém a proces skladovania zeleniny v kontrolovanej atmosfére je overený a navrhnutý poprednými odborníkmi v uvedenej oblasti.

Bežný spôsob skladovania nezaručí maximálnu kvalitu zeleniny a ovocia, preto sa k spotrebiteľovi veľakrát dostáva menej kvalitný a nie najčerstvejší tovar. Po zbere sa plody vyvíjajú ďalej, až dozrievajú a prezrievajú. Pri bežnom skladovaní plodu dochádza počas tohto obdobia k spotrebovávaniu vlastnej energie plodu, čo sa prejaví odbúravaním zásobných látok – dužiny plodu. Dochádza k jeho rýchlemu znehodnocovaniu.

Z tohto dôvodu spoločnosť využíva profesionálnu ULO (Ultra Low Oxygen) technológiu na skladovanie zeleniny a ovocia, aby sa tieto nežiaduce účinky čo najviac minimalizovali. Technológia zabezpečí, aby všetky živiny zostali v plode v takom množstve a kvalite ako po zbere, plod je pevnejší a zachováva si prirodzenú farbu.

Technológia riadenej atmosféry udržuje a riadi obsah oxidu uhličitého a vody v najvhodnejších hodnotách pre dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny. Skladovaním v regulovanej atmosfére sa obmedzí dýchanie, reguluje sa dozrievanie, obmedzí sa výskyt fyziologických a mikrobiologických chorôb, zabráni sa transpirácii, vysychaniu a zmršťovaniu plodov. ULO skladovanie predlžuje skladovaciu dobu na 240 – 270 dní u zeleniny a u ovocia až na 270 – 350 dní.

Galéria: