Pestovanie

Produkty v prvej etape - sezóna 2011/2012 (zeler, petržlen), boli vypestované  na Slovensku a v PL. V sezóne 2012/2013 sme docielili, že sa 90% tovaru pestovalo na Slovensku a 10% bolo z Poľska. V sezóne 2013/2014 sa nám podarilo dosiahnuť 100% produkcie dopestovanej na Slovensku. Naším hlavným cieľom je kontrolované pestovanie v súlade s prírodou. Kontrolované pestovanie obsahuje výber osiva, výber pôdy, pravidelnú kontrolu predpísaných agrotechnických postupov, kontrolu porastov, zabezpečenie čo najšetrnejšieho zberu, triedenia a rýchlej prepravy do špecializovaného ULO skladu.